Değişen Sol-8

 • Çarşamba, 14 Nisan 2010 09:55
 • 0

Geçmişte çoğulculuğa ve farklılığa izin verilmediğini düşünüyorlar. Türkiye`nin değiştiğine, solun da değişmesi gerektiğine inanıyorlar.

Devamını oku...

Değişen Sol-7

 • Çarşamba, 14 Nisan 2010 09:52
 • 0

"Varoşlar tüm siyasal parti ve grupların dikkat merkezinde yer almayı sürdürüyor. Her yıl binlerce insan, mevcut sorunlara yenilerini ekleyerek varoşlara yerleşiyor. Gündelik sorunların ağırlığı, varoş insanlarını çıkış noktası arayışına yöneltiyor ve siyasal söylemler karşısında duyarlılığını artırıyor."

Devamını oku...

Değişen Sol-6

 • Çarşamba, 14 Nisan 2010 09:51
 • 0

"SINIF ve partinin öncülüğü, geçmişte tartışılmazken bu gün tartışılıyor ve kimi sol parti ve gruplar öncülük iddiasından vazgeçiyor."

Devamını oku...

Değişen Sol-5

 • Çarşamba, 14 Nisan 2010 09:50
 • 0

DİSK, ÖDP ve HADEP...

DİSK: Hedef; çalışma barışı ve daha fazla üretim
 
 Türkiye'de artık çalışma barışından, daha fazla üretimden, kesim menfaatlerinin ülke menfaatleriyle birleştirilmesinden söz eden bir DİSK var; Cumhuriyetin sürekliliğinin sağlanmasını, toplumsal barış ve siyasal istikrarın tesisini, ülke sorunlarının diyalog ve uzlaşma yoluyla ele alınıp çözüme kavuşturulmasını, AB'ye tam üyeliği istiyor.

Devamını oku...

Değişen Sol-4

 • Çarşamba, 14 Nisan 2010 09:46
 • 0

"Başta sosyalist sol olmak üzere muhalefetin her türlüsüne otoriter bir yaklaşım benimseyen siyasal sistemimiz, demokrasinin olmazsa olmaz koşulu siyasal çeşitliliğin önünü tıkarken, muhalif akımların süreç içerisinde radikalleşerek tümüyle sistem dışına kaymalarına zemin hazırladı."

Devamını oku...

Değişen Sol-3

 • Çarşamba, 14 Nisan 2010 09:44
 • 0

"Altı Ok`un Vadesi doldu mu? Önde gelen bazı Türk aydınlarına göre, CHP`nin tek parti döneminde ortaya koyduğu `altı ok` politikası, Türkiye`de sosyal demokrat hareketlerin en büyük açmazlarından ve geleceğe dönük politikalarının önünü tıkayan engellerden biri..."

Devamını oku...

Değişen Sol-2

 • Çarşamba, 14 Nisan 2010 09:43
 • 0

Otoriter bir "devlet partisinin" lideri olmaktan çok öte anlamlar taşıyan, yıllarca "Milli Şef" olarak anılan bir liderin iradi beyanıyla "başlatılan" Türkiye "Sosyal Demokrasi tarihi" benzeri ilginçliklerle doludur..."

Devamını oku...

Değişen Sol-1

 • Çarşamba, 14 Nisan 2010 09:39
 • 0

"Değişen Sol", Sinan Dirlik-Ulvi Yaman imzalarıyla, 25 Ağustos- 1 Eylül 1997 tarihleri arasında Milliyet Gazetesi`nde yayınlanmıştır. 80`sonrası sol`un dönüşüm ve değişim fotoğrafını yakalamaya çalışan araştırma kapsamında kendisini solda ifade eden kişi ve kuruluşlarla görüşmeler yapılmıştır.

Devamını oku...
Bu RSS beslemesine abone ol