Logo
Bu sayfayı yazdır

Kıbrıs'ta Liderler Ortak Metin Üzerinde Anlaştı

BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu çerçevesinde ilk görüşmesini yapan Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin aşağıdaki hususlarda anlaştıkları açıklandı. KKTC Cumhurbaşkanlığı, konuyla ilgili olarak aynı gün içerisinde 2 ayrı açıklama ile "kapsamlı çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması için son aşamaya gelindiği" bildirilirken henüz ortak açıklama metni üzerinde netlik sağlanamadığı da bildirildi. Buna karşılık başta YENİDÜZEN Gazetesi olmak üzere Kıbrıslı Türk basınına yansıyan haberlere göre liderlerin anlaştığı konular şunlar:

1. Statüko kabul edilmezdir ve devamı Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Liderler, anlaşmanın, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların farklı kimliklerine ve bütünlüklerine saygının yanı sıra, demokratik ilkelere, insan haklarına ve temel özgürlüklere uyumu sağlayarak ve Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların Avrupa Birliği bünyesindeki birleşik bir Kıbrıs’ta ortak geleceklerini teminat altını alarak, ilk ve en başta Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlara, ve bütün bölgeye olumlu bir etkisi olacağını teyit etmişlerdir. 

2. Liderler sonuç-odaklı ve yapılandırılmış müzakerelere başlama kararlılıklarını ortaya koymuşlardır. Tüm çözülmemiş temel konular masada olacak ve birbirlerine bağımlı şekilde tartışılacaktır. Liderler, mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varmayı hedefleyecekler ve ardından anlaşmayı ayrı eş-zamanlı referandumlara sunacaklardır. 

3. Anlaşma, iki-toplumlu, iki-bölgeli ve ilgili Güvenlik Konseyi Kararlarında ve Üst Düzey Anlaşmalarında tanımlandığı şekliyle siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon temelinde olacaktır. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği üyesi olarak, birleşik Kıbrıs’ın, tek uluslararası yasal kimliği ve Kıbrıslı Rumlardan ve Kıbrıslı Türklerden eşit olarak kaynaklanan ve BM Sözleşmesi altında Birleşmiş Milletler’in tüm üye Devletlerinin sahip olduğu egemenlik olarak tanımlanan tek egemenliği olacaktır. Federal yasalarla düzenlenen tek bir birleşik Kıbrıs vatandaşlığı olacaktır. Birleşik Kıbrıs’ın tüm vatandaşları, aynı zamanda, ya Kıbrıs Rum kurucu devleti ya da Kıbrıs Türk kurucu devletinin de vatandaşları olacaklardır. Bu statü bir iç statü olacaktır ve birleşik Kıbrıs vatandaşlığını tamamlayacak, ancak hiçbir şekilde yerini almayacaktır. Federal hükümetin yetkileri ve bu belirlenmiş yetkiler ile net şekilde bağlantılı olan konular anayasada yer alacaktır. Federal anayasa, aynı zamanda, kurucu devletlerin artık yetkilerini de içerecektir. Kurucu devletler, federal hükümetin müdahalesi olmaksızın, tüm yetkilerini tamamıyla ve geri dönülemez şekilde kullanacaklardır. Federal yasalar, kurucu devletlerin yetki alanlarına giren konulardaki kurucu devlet yasalarını ihlal etmeyecek ve kurucu devlet yasaları federal hükümetin yetki alanlarına giren konulardaki federal yasaları ihlal etmeyecektir. 
Bu konudaki herhangi bir anlaşmazlık Federal Yüksek Mahkeme tarafından nihai şekilde karara bağlanacaktır. Taraflardan hiçbiri, diğeri üzerinde hüküm ve yetki iddiasında bulunamayacaktır. 

4. Birleşik Kıbrıs federasyonu, anlaşmanın ayrı eş-zamanlı referandumlarda onaylanmasının ardından, anlaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Federal anayasa, birleşik Kıbrıs federasyonunun eşit statüdeki iki kurucu devletten oluşacağını belirtecektir. Federasyonun iki-bölgeli, iki-toplumlu doğası ve AB’yi tesis eden ilkeler, adanın bütününde temin edilecek ve sayılacaktır. Federal anayasa ülkenin en üstün yasası olacak ve federasyonun tüm makamları ve kurucu devletleri bağlayıcı olacaktır. Bütünüyle veya kısman başka bir ülke ile birleşme veya herhangi bir bölünme veya ayrılık, veya devlet işlerinin herhangi bir şekilde tek-taraflı olarak değiştirilmesi yasak olacaktır. 

5. Müzakereler, her şey anlaşılmadıkça hiçbir şey anlaşılmamıştır ilkesi temelinde yürütülmektedir. 

6. Atanmış olan temsilciler, herhangi bir konuyu herhangi bir zamanda tartışmak konusunda tam yetkilidir ve gerektiği durumlarda, sürecin tüm paydaşları ve ilgili taraflarına paralel erişimleri olmalıdır. İki toplumun liderleri gereken sıklıkta görüşeceklerdir. Kesin karar-verme yetkisi liderlerin elindedir. Sadece liderler tarafından özgürce varılan bir anlaşma ayrı eş-zamanlı referandumlara sunulabilir. Herhangi bir arabuluculuk yöntemi dışlanmıştır. 

7. Taraflar müzakerelerin başarıya ulaşmasını temin etmek için olumlu bir atmosfer yaratmayı amaçlayacaklardır. Suçlama oyunundan veya müzakerelerle ilgili diğer olumsuz yorumlarda bulunmaktan kaçınmayı taahhüt etmektedirler. Birleşik Kıbrıs olasılığına dinamik bir itici güç teşkil edecek güven artırıcı önlemleri uygulama çabalarında bulunmayı da taahhüt etmektedirler.

8. Liderler aynı zamanda ….. beyan ederler ki…
(Gündeme gelebilecek herhangi başka konular)
 

İngilizce Metin İçin >>>

Son DüzenlenmePerşembe, 06 Şubat 2014 17:21
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.