Kıbrıs Harekâtı 1974: TBMM Tutanaklarından...

20 Temmuz 1974 günü Türkiye'nin Kıbrıs'a asker çıkartmasıyla başlayan süreç TBMM gizli oturumlarında nasıl ele alındı? Konuyla ilgili olarak 18, 20 ve 23 Temmuz günlerinde 3 önemli ve gizli TBMM oturumu gerçekleşti. İşte TBMM tutanaklarından o gerilimli oturumlar... 

18 Temmuz 1974 Perşembe... Saat 15:00

Hükümet, "dış siyasi olayların meydana getirdiği şartları görüşmek üzere" olağanüstü ve gizli TBMM oturumu talep eder.

Toplantı 18 Temmuz Perşembe günü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın konuşmasıyla başlar.

Erbakan, Makarios'un gizli Baf Radyosundan yaptığı konuşmalara atıfta bulunarak, Kıbrıs'ta Nikos Sampson tarafından yapılan darbenin arkasında Yunan Cuntasının bulunduğunu ifade ederek, bu durumun Türkiye aleyhine yaratacağı tehditleri aktarır.

Sovyetler Birliği'nin darbeyi bir dış müdahale olarak gördüğünü ve BM Güvenlik Konseyinin inisiyatif alması gerektiği görüşünde olduğunu aktaran Erbakan, darbenin aynı zamanda NATO ve BM ile dönemin Bağlantısızlar Hareketinin liderliğini yapan Yugoslavya tarafından da mahkum edildiğini memnuniyetle ifade eder.

18 Temmuz 1974, TBMM Tutanağı, Orijinal 

20 Temmuz 1974 Cumartesi... Saat 15:00

TBMM Birleşik Toplantısı, 3. Birleşim, 1. Gizli Oturumu:

 Oturum, Başbakan Bülent Ecevit imzasıyla sunulan ve Hükümetin Kıbrıs'a çıkartma yapma yetkisi isteyen tezkere metninin okunmasıyla başlıyor.

Ardından Meclisteki bütün siyasi partilerin ortak imzasıyla, TSK'ya takdir, güven ve dileklerini içeren aşağıdaki metin oy birliği ile kabul ediliyor.

TBMM Birleşik Toplantısı Başkanlığına:

"Kahraman ve şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aşağıda belirtilen güven, dilek ve takdir hislerinin iletilmesine karar alınmasını saygı ile arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla.

CHP Grubu adına: Necdet Uğur

AP Grubu adına: Nahit Menteşe

MSP Grubu adına: Hasan Aksay

DP Grubu adına: Hasan Korkmazcan

CGP Grubu adına: Vefa Tanır

Kontenjan Grubu adına: Nihat Erim

MBK Grubu adına: Fahri Özdilek

Metin oldukça ilginç... Okuyalım:

"Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tehlikeye düşmüş olan bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak; Anayasanın temel maddelerinde öngörülmüş olan düzeni kurmak için Türkiye'nin Garanti Andlaşmasından doğan vecibelerini yerine getirmek üzere bu sabah harekâta başlamış olan kahraman ve şanlı ordumuzu TBMM olarak bu tarihi anda iftihar ve sevgi ile anıyoruz.

Yürüttüğü tarihi ve barışçı görevinde aziz milletimiz bütün varlığı ile ordusunun yanındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanla dolu tarihimize yeni bir zafer ve şeref sayfası ekleyeceğine güvenimiz tamdır. 

Kahraman ordumuza Cenab-ı Hak'kın yardımcı olmasını diler, TBMM olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün mensuplarını sevgi ve saygı ile selamlarız."

20 Temmuz 1974 Oturum Tutanağı, Orijinal: 

 

23 Temmuz 1974 Salı, Saat 15:00

TBMM Birleşik Toplantısı, 4. Birleşim, Gizli Oturum

Bu oturumda Turhan Feyzioğlu çok kritik bir konuşma yapar. Feyzioğlu, konuşmasında uzun uzun Makarios'un "bağlantısızlık politikasının" NATO için tehdit oluşturduğunu ve adanın Yunanistan ile Türkiye arasındaki taksiminin önünde en büyük engel olduğunu anlattıktan sonra şu görüşleri ifade eder:

"... Yunan Cuntasının düşmanı olan bazı Yunanlıların neşrettikleri bültenden aktarılan ifadelerde Adanın Yunanistan'a ilhakı veya Adanın Türkiye ile Yunanistan arasında taksimi yolundaki, her ikisi de NATO'nun yararına olacak formüllerin karşısında başlıca engel Makarios'tu. Makarios'un ayrılmasıyla taksimin de yolu açıldı denmektedir. 

Bizzat Makarios'tan Baf'tan kendi sesiyle Kıbrıslıları cuntaya karşı, Sampson'a karşı ve onun Atina'daki suç ortaklarına karşı tahrik ederken söylediği sözü Yüce Meclisin ve Hükümetin dikkatine arz etmeyi vazife sayıyorum. "Benim ayrılmamla taksimin yolu açılacaktır. Taksime götürmek isteyenlerin oyunudur o iş" diye taksim yolunun açılabileceğini, kendi ayrılmasıyla bizzat Makarios'un görmesi ve ilk dakikalarda ima etmesi üzerinde durulması gereken bir konudur."

Turhan Feyzioğlu'nun tarihi konuşmasından en dikkat çekici cümleler ise şunlardır:

"... Değerli arkadaşlarım eski statü yıkılmıştır. Eski statü denenmiştir. Makarios'un avdeti eski statüye avdettir. Hiç bir şekilde bizim için bundan evvelki statülere benzer bir statünün milli menfaatlerimizi, hayati milli menfaatlerimizi yeteri kadar güvenceye alması mümkün değildir. Bu batması mümkün olmayan uçak gemisinde Türkiye Cumhuriyeti'ne bir yer lazımdır ve Türk Cemaatine güvenli bir yer lazımdır. Türk Cemaatinin orada limanı bile, uçak alanı ile Türkiye'nin daima gelebileceği, gidebileceği Türk egemenliği altında, şu veya bu şekilde Türk egemenliği altında bir yerde bulunması lazımdır. Daha evvel ifade ettim. Cumhuriyet Hükümetinden hele bu noktada böyle bir şeyi telaffuz etmesini beklemiyorum. Taktik başka şeydir, milli hedef başka şeydir. 

Biz de bugün taktik icabı Kıbrıs'ın bağımsızlığına uzanan eller kırılmalı diyebiliriz. Kıbrıs'ın toprak bütünlüğünden bahsedebiliriz. Bundan evvelki rejimin demokratik olduğu, seçimle işbaşına geldiği, yerine gelen rejimin hakikaten her manada gayrı meşru olduğu noktasından yararlanabiliriz. Bütün bunlar bir yara rica ediyorum, milli hedefimiz olan, Yunanlı'nın milli hedefinden vaz geçmediği gibi bizim de milli hedefimiz olan taksimden vazgeçmememiz hayati önem taşıdığını bir defa daha arz ederim. 

23 Temmuz 1974 TBMM Tutanağı, Orijinal: 

Son DüzenlenmeSalı, 13 Mayıs 2014 01:18
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bu kategoriden diğerleri: « BM Annan Planı, 2004

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık